Våra tjänster

  • Asfaltering - rivning av gammal asfalt, justering och nyasfaltering av parkeringsytor, vägar och gångvägar samt asfaltering av "potthål".
  • Markjusteringar - runt hus, runt nyasfalterade ytor, trädgårdar etc
  • Dräneringsarbeten- dränering och isolering av husgrunder, avledning av regnvatten från hängrännor till dagvattenbrunn eller stenkista.
  • Stubbfräsning - tar bort stubben från platsen där den inte ska vara!

Nolast har samarbetspartners inom:
Gjutning av garage och husgrunder
All sorts rivning
Mur och plattsättning
Stora asfalteringar
Sopning av mark med maskin

Produced by Sveabyrån

Uppdaterad senast 2018-03-22