Våra tjänster

Markanläggningar och övriga tjänster i Stockholm

Innan man kan påbörja en asfaltering behöver en hel del förberedelser genomföras. Kantstöd ska rättas till, nivåer kan behöva korrigeras och slitna liksom defekta brunnar ersättas. Marken i sig kan också den behöva höjdjusteras, grävas ur och förstärkas för att vi ska kunna asfaltera för ett optimalt resultat.

För att kunna möta upp alla våra kunders varierande krav kommer vi alltid ut på plats för att tillsammans diskutera era önskemål och planera för den markjustering som behöver genomföras. Utifrån de krav du beskriver och markens förutsättningar föreslår vi sedan en lämplig lösning samt överlämnar en offert tillsammans med vårt åtgärdsförslag. Efter att ha försäkrat oss om att du känner dig tillfreds med det som beslutats går vi vidare och påbörjar genomförandet enligt avtal.

Har du planer på att asfaltera din garageuppfart, din parkering eller behöver du inspiration och råd? Vi på Nolast står redo för både större och mindre projekt åt privatpersoner och företag i hela Stockholm. Tveka inte på att kontakta oss för svar på eventuella frågor eller för kostnadsförslag och genomförande av ditt kommande markprojekt.

  • Asfaltering – rivning av gammal asfalt, justering och nyasfaltering av parkeringsytor, vägar och gångvägar samt asfaltering av “potthål”.
  • Markjusteringar – runt hus, runt nyasfalterade ytor, trädgårdar etc
  • Dräneringsarbeten- dränering och isolering av husgrunder, avledning av regnvatten från hängrännor till dagvattenbrunn eller stenkista.
  • Stubbfräsning – tar bort stubben från platsen där den inte ska vara!

Nolast har samarbetspartners inom:

  • Gjutning av garage och husgrunder
  • All sorts rivning
  • Mur och plattsättning
  • Stora asfalteringar
  • Sopning av mark med maskin

MARKJUSTERING I STOCKHOLM

Ett bra slutresultat fodrar både kunskap, planering och ett ordentligt genomfört förarbete. Vi på Nolast har tillsammans mångårig erfarenhet av beläggningsarbeten och en modern maskinpark med redskap för likväl större som mindre och svårtillgängliga ytor. Vi hjälper dig i Stocholm hela vägen från projektering och markjustering till genomförande utifrån personliga förutsättningar och önskemål.

Markförberedelser och justeringar

Innan man kan påbörja en asfaltering behöver en hel del förberedelser genomföras. Kantstöd ska rättas till, nivåer kan behöva korrigeras och slitna liksom defekta brunnar ersättas. Marken i sig kan också den behöva höjdjusteras, grävas ur och förstärkas för att vi ska kunna asfaltera för ett optimalt resultat.

För att kunna möta upp alla våra kunders varierande krav kommer vi alltid ut på plats för att tillsammans diskutera era önskemål och planera för den markjustering som behöver genomföras. Utifrån de krav du beskriver och markens förutsättningar föreslår vi sedan en lämplig lösning samt överlämnar en offert tillsammans med vårt åtgärdsförslag. Efter att ha försäkrat oss om att du känner dig tillfreds med det som beslutats går vi vidare och påbörjar genomförandet enligt avtal.

Markjustering för såväl privatpersoner som företag

Har du planer på att asfaltera din garageuppfart, din parkering eller behöver du inspiration och råd? Vi på Nolast står redo för både större och mindre projekt åt privatpersoner och företag i hela Stockholm. Tveka inte på att kontakta oss för svar på eventuella frågor eller för kostnadsförslag och genomförande av ditt kommande markprojekt.